Proestetika - kontakt

Proestetica Sp z o.o.

ul.Jagiellońska 28 C/7
80-366 Gdańsk

Tel. (+48) 058 511-71-15
Fax. (+48) 058 511-71-76

Proestetika - kontakt - więcej

IMPLANTY A BEZPIECZEŃSTWO

 

Co to jest żel silikonowy?

Żel silikonowy w 75% składa się z oleju silikonowego. Różne rodzaje silikonu wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym i w wielu urządzeniach medycznych, np. rozrusznikach serca, sondach, szwach i cewnikach.

 

Czy istnieje ryzyko pęknięcia implantu?

Pęknięcie implantu może wystąpić w przypadku kontaktu z narzędziami chirurgicznymi, uderzenia, nacięcia torebki lub obkurczania się torebki włóknistej wokół implantu. Pęknięcie można rozpoznać na podstawie objawów klinicznych (redukcja wielkości piersi, namacalne zgrubienie), ale może również być bezobjawowe. Dlatego rentgenologiczny monitoring jest konieczny.

 

Na czym polega obkurczanie się torebki włóknistej wokół implantu?

Naturalną reakcją organizmu na obecność obcego ciała jest otoczenie go cienką błoną, nazywaną “torebką”, aby zapobiec jego przesuwaniu. Torebka tworzy się bardzo szybko i jest niewykrywalna. Zjawisko to występuje u wszystkich pacjentek. W niektórych przypadkach, nie do końca jeszcze zbadanych powodów, torebka może zamknąć się na jednym lub obu implantach. Zjawisko to nazywamy obkurczaniem się torebki i może występować w różnym stopniu. Chociaż kobiety często oczekują od implantu pewnego stopnia spoistości, zbyt nasilona spoistość wynikająca z obkurczania się torebki może być kłopotliwa. Może ona wystąpić od kilku tygodni po operacji do kilku lat później. Żadne metody nie są obecnie w stanie przewidzieć reakcji ciała. Chirurdzy używają wielu technik, by zapobiec lub naprawić ten problem, zazwyczaj jest konieczny dodatkowy zabieg chirurgiczny. Niemniej jednak, żadna z tych technik nie jest do końca niezawodna.

 

Czy po operacji odczuję zmiany we wrażliwości piersi?

Implanty mogą mieć wpływ na wrażliwośćpiersi. Stopień wrażliwości może być różny, może być czasowy lub trwały. 

 

Czy implanty mają wpływ na karmienie piersią i ciążę?

Do tej pory nie stwierdzono jakiegokolwiek wpływu implantacji na karmienie piersią i ciążę.

 

Czy implanty piersiowe powodują raka piersi?

Żadne z przeprowadzonych badań nie wykazały związku pomiędzy implantami piersiowymi, a rakiem piersi.

 

Czy implanty mają wpływ na dokładność badania mammograficznego?

Implanty silikonowe mogą utrudniać badania mammograficzne. Należy poinformować osobę wykonującą badanie o implantach, aby mogła zastosować silniejsze techniki radiologiczne.

 

Czy implanty są na całe życie?

Należy zwrócić uwagę, że implanty nie mają gwarancji na całe życie. W niektórych przypadkach, powtórna operacja może być konieczna, obejmująca usunięcie lub wymianę implantu. U niektórych kobiet wymiana może być potrzebna w ciągu kilku, a u innych w ciągu kilkunastu lat. Czas ten jest inny dla każdej kobiety.